Echilibrul sau calitatea? Cine câștigă în poezie?

Poeziile, fie ele și grele, dar nu ca dificultate a receptării, ci grele din punct de vedere al ideilor și al semnificațiilor, au atât echilibru, cât și calitate într-un carusel al vieții ca trăire și conștiință, ca luciditate și ordine într-o lume coerentă și transparentă.
Există oameni care s-au întrebat cine câștigă în poezie: echilibrul sau calitatea?

Așadar, echilibrul constă în exprimarea inexprimabilului și menținerea între lumi, pe când calitatea, cu rădăcini din Grecia antică și cu perioade de excelentă înflorire în romantism și simbolism, dă frumusețe și culoare poeziei, acea muzicalitate ce mângâie organul lui Corti.
Primul este covârșitor, majoritatea poeziilor fiind un drum al esențelor greu de atins și de rostit, dar calitatea, cu complicațiile, confuziile, opacitățile ei fac să fie evitate clișeele ortografie, grele pentru unii oameni. Între echilibru și calitate există o punte tacită, aproape indescriptibilă, o armonie firească.

De o carte de poezie nimeni nu se poate apropia decât cu tandrețe, ca atunci când simțim nevoia să mâncăm o prăjitură sau să bem o limonadă.

Dacă ar fi să ne luăm după caracteristici, am vedea că echilibrul domină la acest capitol; și anume:

1. Libertatea pe care autorul și-o poate lua în raport cu normele limbii literare;
2. Contrastul dintre sensul denotativ și sensul conotativ al cuvintelor
3. Caracterul individualizat al stilului (fiecare autor având stil propriu, are o oarecare ușurință în a echilibra poezia)
4. Unicitatea și inovarea expresiei
5. Bogăția lexicală (din punct de vedere statistic)
6. Sensurile multiple ale aceluiași cuvânt
7. Înglobarea elementelor din toate stilurile funcționale, dar și din afara limbii literare (arhaisme, regionalisme, elemente de argou, elemente de jargon)
8. Mesajul are funcție poetică, centrată asupra lui însuși, asigurându-i acestuia o structură care îl face perceptibil la nivelul formei și adesea ușor de fixat în memorie. Prin funcția poetică, un mesaj nu mai e un simplu instrument, un vehicul pentru informație, ci un text interesant în sine: plăcut, frumos, obsedant, amuzant. Pregnanța mesajului este produsă de simetrii, repetiții, rime, ritm, sensuri figurate.
9. Folosirea termenilor cu sens figurat ca și a celora care, prin anumite calități, trezesc în conștiința cititorilor imagini plastice, emoții, sentimente;

Calitatea, în schimb, ripostează cu:

1. Exprimarea clară a gândurilor și a sentimentelor
2. Utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate pentru exprima­rea gândurilor și sentimentelor
3. Respectarea normelor limbii în organizarea comunicării
4. Utilizarea riguroasă a termenilor în organizarea enunțurilor
5. Utilizarea mijloacelor lingvistice admise de limba literară

Cu alte cuvinte, numim poezie” acel text care ne impresionează, care ne oferă un sentiment de acalmie, de plăcere, o impresie de lucru propriu și inestimabil. Emoția produsă, fără doar și poate, este efectul unei imagini poetice pe care poezia o produce datorită cuvintelor de calitate, numite metafore”.