Festivalul – Concurs Internațional de Creație Literară „Bogdania”, Ediția a IX-a, 2020


Asociația Cultural-umanitară „Bogdania” și revista de creație și cultură „Bogdania” din municipiul Focșani, județul Vrancea organizează: Festivalul – Concurs Internațional de Creație Literară „Bogdania”, ediția a IX-a, 2020.


Scopuri:
* stimularea interesului pentru literatura română contemporană și a respectului pentru valorile moștenite.
* dezvoltarea spiritului competitiv, a dorinței de afirmare și pentru ieșirea din anonimat al celor care creează și care au talent deosebit.
* promovarea în revistele de cultură și în Antologii literare a câștigătorilor și creațiilor valoroase din fiecare secțiune literară.

Participanți: – Autori care nu au volume tipărite și care au vârsta între 16 ani și maxim 40 de ani.

Secțiunile concursului: poezie, proză scurtă și eseu.
Textele trebuie dactilografiate în Word, Times New Roman 12 pct., spațiere un rând, cu diacritice și să nu depășească 3-4 pagini A4 pentru fiecare gen literar, într-un singur document în format .doc sau .docx la adresa de e-mail: ionelmarin55@gmail.com

Trimiterea textelor (creațiilor): 01 martie - 30 mai 2020, la adresele:
a) E-mail: ionelmarin55@gmail.com, cu mențiunea „Pentru concurs”.
b) Poștă: Asociația Cultural-umanitară „Bogdania”, Focșani, Str. Contemporanul nr. 28, Cod 620065, județul Vrancea, cu mențiunea „Pentru concurs” în câte 2 exemplare.
Textele vor purta un motto, care se va regăsi și pe un plic închis, cuprinzând date despre autor
(nume, prenume, data nașterii, profesia, adresa de corespondență, telefonul, precum și o scurtă prezentare a activității literare).
Textele trimise după data de 30.05.2020 (data poștei) nu vor fi luate în considerare, de asemenea cele care nu sunt dactilografiate corespunzător (fără diacritice).
Corectarea textelor se va face de către un juriu format din 5 (cinci) personalități: critici literari, scriitori și oameni de cultură români. Se va întocmi o fișă de participare pentru fiecare concurent.
În urma evaluării fiecărei creații se va stabili în mod corect și obiectiv, pe bază de note, concurenții câștigători pe secțiuni.

Premianții vor fi anunțați în data de 30 iunie 2020, prin e-mail și telefonic.


Se vor acorda Premii pentru fiecare secțiune și în funcție de calitatea textelor, diplome speciale din partea revistei de cultură Bogdania și a partenerilor.
Persoanei care va întruni cel mai mare punctaj, indiferent de secțiunea la care a participat i se va acorda „TROFEUL BOGDANIA”, 2020. 


Relații suplimentare:
Ionel Marin – organizator, scriitor, redactor-șef/ editor „Bogdania”
e-mail: ionelmarin55@gmail.com; Mobil: 0752862369; 0728217492;

Toți creatorii de valori literare, cu vârsta între 16-40 ani, sunt invitați să trimită creații inedite, conform regulamentului, până la data de 30 aprilie 2020